Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Osnovni podaci o seminaru za turističkog vodiča


Seminar za turističke vodiče u ciklusu ožujak 2014.godine je OTKAZAN

ZA SVE POLAZNIKE KOJI SU DO SADA BILI UPISANI NA SEMINARU ZA TV ALI NISU POLOŽILI ISPITE ORGANIZIRAN JE ISPITNI ROK. DETALJAN RASPORED ISPITNOG ROKA NALAZI SE NA WEBU. MOLIMO VAS DA SVE ISPITE NA KOJE MISLITE IZAĆI PRIJAVITE ELEKTRONSKIM PUTEM, KAO I DO SADA. 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Ekonomski fakultet u Splitu na temelju rješenja Ministarstva turizma organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita i stručni ispit za Turističke vodiče za područje Splitsko dalmatinske Županije.

Navedeni seminar i ispit organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (N.N. 68/07), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (N.N. 50/08).

Seminari i stručni ispiti se u pravilu organiziraju dva puta godišnje; zimski ciklus (nastava načelno kroz listopad te ispitni rokovi kroz studeni, prosinac i siječanj), te proljetni ciklus (nastava načelno kroz travanj te ispitni rokovi kroz svibanj, lipanj i srpanj). Molimo da Vaš pristup seminarima / ispitima planirate u skladu s navedenim terminima.

Važna napomena za "stare polaznike":

Donesene su nove Odluke o nastavku polaganja na seminarima za TV i VP za sve polaznike upisane do travnja 2013.godine. Više informacija možete pronači u rubrici "Pravni okvir".

 

Također obavještavamo sve "stare" polaznike da se skripta iz Turističkog zemljopisa u potpunosti promijenila kao i sam predavač. Ukoliko planirate izaći na ispit iz zemljopisa svakako u fotokopirnici Fakulteta kupite novu skriptu. 

Ostale skripte koje su novelirane su:

- Repetitorij (Politički sustav RH, Gospodarski sustav RH, Osnove turističkog zakonodavstva, Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje).

- Kulturno povijesni spomenici i ostale znamenistosti RH - dodana je skripta prof. Marine Majić

Sve ih možete kupiti u fotokopirnici fakulteta.

Za detaljne informacije vezane uz seminar i stručni ispit za turističkog vodiča pratite MENU sa lijeve strane Vašeg ekrana (ispod naslova Turistički vodiči)! 

Prijava u sustav

korisničko ime:
lozinka: